Home
Category Archives: "Nghiên cứu"
Hội nghị quốc tế về Cơ khí và Cơ khí chế tạo năm 2014 (RCMME2014) trong khuôn khổ Dự án AUN/SEED-net

Tháng Mười Hai 17, 2014 With Comments are closed

Trong hai ngày, 09 và 10/10/2014, tại tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu đã diễn ra “Hội nghị khoa học quốc tế về Cơ khí và cơ khí chế…

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015

Tháng Mười Hai 17, 2014 With Comments are closed

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ  Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015 Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học…

Thông báo của Phòng Khoa học và Công nghệ

Tháng Mười Hai 17, 2014 With Comments are closed

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT “Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về…