Home
Category Archives: "Hợp tác"
JSPS SEMINAR AND PROJECT ACTIVITIES HOSTING BY STE, HUST 6-8 March 2017

Tháng Tư 5, 2017 With No comments

JSPS SEMINAR AND PROJECT ACTIVITIES HOSTING BY STE, HUST 6-8 March 2017    All participants of four universities at the seminar (Mar. 6, TQB Library, HUST) The First Seminar on…

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015

Tháng Mười Hai 17, 2014 With No comments

Thông báo Chương trình Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ  Dự án AUN/SEED-Net năm 2014, 2015 Dự án AUN/SEED-Net (Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học…