Home
Category Archives: "Chưa được phân loại"
Le Thi Thai

Tháng Một 30, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                       Lê Thị Thái Học hàm, học vị:           …

Pham Thi Thanh Huong

Tháng Một 30, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Học hàm, học vị: Tiến sỹ Ngày tháng năm sinh: 30/04/1972 Vị trí công tác: Giảng viên chính Điện…

truong-dang-viet-thang-eng

Tháng Một 29, 2015 With Comments are closed

BIOGRAPHY Name: Truong Dang Viet Thang Title:: MSc Year of birth: 1979 Position: Lecturer Tell: 0683.760769 Email: thang.truongdangviet@hust.edu.vn 1. Courses Automotive Electrical and Electronic System Vehicle Testing Sensors and Signal Processing 2….

Vũ Văn Trường

Tháng Một 29, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Vũ Văn Trường Học hàm, học vị: Tiến sĩ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1983 Vị trí công tác: Đã chuyển công tác từ…

Đỗ Thành Công

Tháng Một 29, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên:                              Đỗ Thành Công Học hàm, học vị:    …

trinh-minh-hoang-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Minh Hoang TRINH Title: PhD. Date of birth: 1976 Position: Vice-Head of Department of Automotive Engineering, Lecturer Tel.:  +84-2438692508 Email: hoang.trinhminh@hust.edu.vn 1. Courses taught Applied Informatics in Automotive Engineering Chassis-Frame…

du-tuan-dat-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name:  Tuan Dat DU Title: MS. Date of birth: 1974 Position: Researcher Tel.: +84-438692508 Email: dat.dutuan@hust.edu.vn 1. Courses taught Traffic law and driving technology Instruction for practical training and experiments…

pham-ngoc-toan-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Ngoc Toan PHAM Title: MS. Date of birth: 1960 Position: Senior Researcher Tel.: +84-438692508 Email: toan.phamngoc@hust.edu.vn 1. Courses taught Traffic law and driving technology Instruction for practical training and…

nguyen-tien-dung-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Tien Dung NGUYEN Title: MS. Date of birth: 1973 Position: Lecturer Tel.: +84-438692508 Email: dung.nguyentien@hust.edu.vn 1. Courses taught Theory of Automobile Body and frame technology 2. Fields of interest…

tran-thanh-tung-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Thanh Tung TRAN Title: PhD. Date of birth: 1982 Position: Lecture Tel.: (+84) 24 3868 49 44 Email: tung.tranthanh2@hust.edu.vn 1. Courses taught Automobile Structure Special Vehicle Theory of Automobile…