Home
Category Archives: "Chưa được phân loại"
Nguyễn Phú Khánh

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

  SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:               Nguyễn Phú Khánh Học hàm, học vị:     PGS. TS Năm sinh:               1977 Vị trí công tác:        Trưởng phòng, Phòng Hợp…

Đội bóng Cán bộ Viện Cơ khí Động lực vô địch giải bóng đá CBT lần X Trường ĐHBKHN 2014

Tháng Hai 13, 2015 With No comments

Hưởng ứng phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn 2014, Đoàn Thanh niên và Trung…

Le Thi Thai

Tháng Một 30, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                       Lê Thị Thái Học hàm, học vị:          …

Pham Thi Thanh Huong

Tháng Một 30, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                               PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Học hàm, học vị:                     Tiến sỹ Ngày tháng năm sinh:             30/04/1972 Vị trí công tác:                       …

truong-dang-viet-thang-eng

Tháng Một 29, 2015 With Comments are closed

Buy garage kits online , have the latest kits for sale, cheaper price when wholesale “; garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage kit tutorial,garage…

Vũ Văn Trường

Tháng Một 29, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Vũ Văn Trường Học hàm, học vị: Tiến sĩ Ngày tháng năm sinh: 14/06/1983 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại:  (04)3869-2984/…

Đỗ Thành Công

Tháng Một 29, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên:                              Đỗ Thành Công Học hàm, học vị:    …

trinh-minh-hoang-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Minh Hoang TRINH Title: PhD. Date of birth: 1976 Position: Vice-Head of Department of Automotive Engineering, Lecturer Tel.:  +84-438692508 Email: hoang.trinhminh@hust.edu.vn 1. Courses taught Chassis-Frame Technology Applied Informatics in Automotive…

du-tuan-dat-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name:  Tuan Dat DU Title: MS. Date of birth: 1974 Position: Researcher Tel.: +84-438692508 Email: dat.dutuan@hust.edu.vn 1. Courses taught Traffic law and driving technology Instruction for practical training and experiments…

pham-ngoc-toan-eng

Tháng Một 29, 2015 With No comments

BIOGRAPHY Name: Ngoc Toan PHAM Title: MS. Date of birth: 1960 Position: Senior Researcher Tel.: +84-438692508 Email: toan.phamngoc@hust.edu.vn 1. Courses taught Traffic law and driving technology Instruction for practical training and…