Home
Category Archives: "Danh mục cán bộ"
Trương Văn Thuận

Tháng Tám 5, 2016 With No comments

    THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                       Trương Văn Thuận Học hàm, học vị:      …

Trần Quang Vinh

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Trần Quang Vinh Học hàm, học vị: TS Năm sinh: 1975 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt trong…

Nguyễn Thế Trực

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Thế Trực Học hàm, học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1983 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt…

Trần Thị Thu Hương

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Trần Thị Thu Hương Học hàm, học vị:   TS Năm sinh: 1978 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ…

Khổng Vũ Quảng

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

Lê Anh Tuấn

Tháng Ba 29, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH  Họ và tên:                 Lê Anh Tuấn Học hàm, học vị:       PGS. TS Năm sinh:                  1975 Vị trí công tác:            Viện Trưởng,…

Nguyễn Viết Thanh

Tháng Mười 7, 2015 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Viết Thanh Học hàm, học vị:   Thạc sỹ Năm sinh: 1986 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt…

Lê Thị Tuyết Nhung

Tháng Chín 21, 2015 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:               Lê Thị Tuyết Nhung Học hàm, học vị:     TS Năm sinh:               1983 Vị trí công tác:        Cán bộ giảng dạy, Bộ…

Trần Xuân Bộ

Tháng Một 29, 2015 With No comments

Họ và tên:                        Trần Xuân Bộ Học hàm, học vị:             Tiến sĩ Ngày tháng năm sinh:       27-01-1983 Vị trí công tác:                 Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn…

Luu-van-tuan

Tháng Một 26, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Lưu Văn Tuấn Học hàm, học vị: PGS, TS Năm sinh: 1953 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại: 04.38527261 Email: tuan.luuvan@hust.edu.vn…