Home
Category Archives: "Danh mục cán bộ"
Trương Văn Thuận

Tháng Tám 5, 2016 With No comments

    THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                       Trương Văn Thuận Học hàm, học vị:      …

Trần Trọng Đạt

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Trần Trọng  đạt Học hàm, học vị: Thạc sỹ Năm sinh: 1990 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại: +84911691917 Email: dat.trantrong@hust.edu.vn…

Nguyễn Thế Trực

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Thế Trực Học hàm, học vị: Tiến sỹ Năm sinh: 1983 Vị trí công tác: Phó trưởng Bộ môn Động cơ đốt trong,…

Trần Thị Thu Hương

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Trần Thị Thu Hương Học hàm, học vị:   TS Năm sinh: 1978 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ…

Khổng Vũ Quảng

Tháng Ba 30, 2016 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:                 Khổng Vũ Quảng Học hàm, học vị:       PGS. TS Năm sinh:                  1974 Vị trí công tác:        …

Lê Anh Tuấn

Tháng Ba 29, 2016 With Comments are closed

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:                  Lê Anh Tuấn Học hàm, học vị:       GS. TS Năm sinh:                  1975 Vị trí…

Nguyễn Viết Thanh

Tháng Mười 7, 2015 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Viết Thanh Học hàm, học vị:   Thạc sỹ Năm sinh: 1986 Vị trí công tác: Giảng viên Bộ môn Động cơ đốt…

Lê Thị Tuyết Nhung

Tháng Chín 21, 2015 With No comments

SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên:               Lê Thị Tuyết Nhung Học hàm, học vị:     TS Năm sinh:               1983 Vị trí công tác:        Cán bộ giảng dạy, Bộ…

Trần Xuân Bộ

Tháng Một 29, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên:                        Trần Xuân Bộ Học hàm, học vị:             Tiến sĩ Năm sinh:                        1983…

Luu-van-tuan

Tháng Một 26, 2015 With No comments

THÔNG TIN CÁN BỘ Họ và tên: Lưu Văn Tuấn Học hàm, học vị: PGS, TS Năm sinh: 1953 Vị trí công tác: Giảng viên Điện thoại: 04.38527261 Email: tuan.luuvan@hust.edu.vn…