Home
Bài giảng Vật liệu Hàng không của GS người Pháp Philippe LOURS
Kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, Quý thầy cô và các em sinh viên thông tin về Bài giảng Vật liệu Hàng không của GS người Pháp Philippe LOURS.

Thông tin về bài giảng của Giáo sư Philippe LOURS:

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời gian: 8h30-11h30 và 13h30-17h30 ngày thứ Sáu 03/11/2017;
Địa điểm: Phòng hội thảo tầng 3, PTN Động cơ đốt trong;
Tóm tắt bài giảng và CV của GS Philippe LOURS có trong file đính kèm:
Kính mời toàn thể các thầy cô và sinh viên trong Viện tới tham dự.

Comment

*

*