Home
Chương trình giao lưu học tập Châu Á – Nhật Bản năm 2018

Chương trình giao lưu học tập Châu Á – Nhật Bản năm 2018

Chương trình giao lưu học tập Châu Á-Nhật Bản (Tokyo Tech – Asia Young Scientist and Engineer Advanced Study Program – AYSEAS) là chương trình thường niên được tổ chức bởi Viện công nghệ Tokyo (Tokyo Institute of Technology) dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ thuộc các trường đại học thành viên trong khu vực Châu Á. Chương trình AYSEAS năm 2018 được tổ chức tại Việt Nam do Viện Cơ khí Động lực đồng tổ chức. Đây là cơ hội cho SV giao lưu học hỏi với các SV, nhà nghiên cứu trẻ tại các trường đại học trong khu vực.

Để đăng ký tham gia chương trình, SV hoàn thành mẫu đăng ký (AYSEAS2018_Application_Member_University_students) và gửi tới địa chỉ email ayseas@jim.titech.ac.jp và sang.phamvan@hust.edu.vn. Email cần được đặt chủ đề (Subject) là: AYSEAS2018 application.

HẠN GỬI MẪU ĐĂNG KÝ: 21/5/2018

Thông tin chi tiết về chương trình được công bố tại website: http://www.ayseas.ipo.titech.ac.jp/2018/top_e.html

SV quan tâm có câu hỏi về chương trình, liên hệ tới Thầy Phạm Văn Sáng qua email sang.phamvan@hust.edu.vn.

Comment

*

*