Home
HỘI THẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ASEAN LẦN THỨ HAI

HỘI THẢO AN TOÀN GIAO THÔNG ASEAN LẦN THỨ HAI

Hội thảo an toàn giao thông ASEAN (VSC) và Chương trình đánh giá xe mới cho các nước Đông Nam Á (ASEAN NCAP) lần thứ hai được tổ chức tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội với sự cộng tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam và Tổ chức Đối tác an toàn đường bộ toàn cầu (GRSP).

Hội thảo nhằm đánh giá và chia sẻ thông tin về các tính năng an toàn của các mẫu xe có trên thị trường hiện tại tới các cơ quan  truyền thông, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực an toàn đường bộ ở Việt Nam. Hội thảo nhằm mục tiêu giới thiệu các lợi ích và chức năng của các công nghệ an toàn trên xe và minh chứng khả năng ngăn ngừa tai nạn xảy ra hoặc giảm thiểu thiệt hại khi có tai nạn của các công nghệ này.

Hội nghị tổ chức vào: 8:00 – 17:00 ngày 9 tháng 3 năm 2019 (Thứ Bảy)
Tại trường đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình của hội nghị: Program-VSC-2019_002-@-2Feb2019
Website: http://www.aseancap.org/v2/
Khách tham dự hội nghị gửi đăng ký tham dự tại đây
Mọi thông tin chi xin liên hệ: Mr. Yahaya Ahmad (email: yahaya@miros.gov.my, phone:+6038924 9200).

Comment

*

*