Home
Thông báo về việc thay đổi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017 đợt 2016 1B

Thông báo về việc thay đổi lịch tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2017 đợt 2016 1B

1. Thời gian tổ chức:  Sáng ngày thứ 7, ngày 06/5/2017
2. Địa điểm: Hội trường tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu
3. Sinh viên đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tại đường link: https://goo.gl/forms/ D01zA08r8Q5uHSNs2
4. Sinh viên nhận áo cử nhân từ 7h00 đến 8h00 tại tầng 10 Thư viện Tạ Quang Bửu
Chi tiết về thông báo Lễ phát bằng xem tại đây:

Comment

*

*